oktober 16, 2009

Kilbo, Hälsingland

Även en jaktstuga långt in i skogen har sitt

/// Björn