juni 28, 2011

Hållstaudden


Vid Hållstauddens badplats i Betarsjön utanför Junsele finns två dass för nödiga badgästerDet ena ser vi härInteriören ser ut så här, med asymmetriskt plaserad sits. Den lilla etiketten säger "Tradition och Omtanke"

Någon omtanke har dock icke visats det andra dasset som hamnat i liggande sidoläge.


/Larsson/


Inga kommentarer: