september 18, 2011

Bränna, Solberg


Vid Bränna, där det förut fanns tre kronotorp, alla nu försvunna och där bara rester av en husgrund, några odlingsrösen och stenmurar kan ses i skogen, finns en rastkoja och till denna hörande utedassKlassisk formKlassisk interiör


/Larsson/
Inga kommentarer: