juni 30, 2012

Hightech i fäbodmiljö

Vad är väl detta? En privat fjärrvärmecentral eller en förbränningstoalett? Ingendera! Detta är miljörörelsens första innovation - Multrumtoaletten. Denna består av en jättelik behållare i glasfiberarmerad plast som delvis grävs ned i marken, med fördel i en slänt. Affärsidén är att man skiter i ena änden och i andra änden hämtar man ut ren matjord. Det ska också gå att fylla på med kompost i mitten för att förbättra effektiviteten. Processen startas med ett lager matjord i botten. Fungerande luftomsättning är en förutsättning - därför skorstenen.
Kan denna högteknologiska anläggningen platsa i Dassspotting? Avgör själva med edra sakkunniga kommentarer. Dasset fyller i övrigt kvalifikationerna med sin något bleknade kungatavla.
red undrade

1 kommentar:

Anonym sa...

Tycker icke om mulltoor

/Larsson/