december 31, 2011

Årets sista dasspaning

Denna originella "blomsterkruka" hälsade oss symboliskt välkomna till ett nytt ställe. Trots kungliga dekorationer och djärv färgsättning kan man inte direkt påstå att det kändes särskilt inbjudande att träda in i själva anläggningen.
Jag hoppas på ett Gott Nytt Dassår på denna vidunderliga sajt som alltid bjuder på inblickar i de personligaste av hemmamiljöer.

red önskade

Återbesök

På årets sista dag gjorde jag ett återbesök på ett av de ställen som besökts under året. Nu var dörren öppen och jag kunde stilla min nyfikenhet och jag kunde skåda in i en kungligt sober miljö.


red var här igen

november 28, 2011

Fritidshusdass i Tågsjöberg


Vid ett fritidshus i skogen nära Tågsjöberg finns detta förtjusande uthus. Dörren till vänster leder till dasset


Dasset har ett fönster där solen kan belysa akten


Dessa vedträn på golvet förbryllar litet. Kanske vill man kunna kombinera dassgåendet med vedhuggning?


Annars ren träsmak utan frigolit och plast

/Larsson/

november 10, 2011

Trehålsdass i Solberg


I utkanten av Solberg ligger ett ödehus med en ordentligt förfallen lagård


I bortkanten av lagården ligger dasset. Nu saknas såväl dörr som framvägg


Det är ett trehålsdass, en raritet
Bäst att njuta innan taket rasar in även här


/Larsson/

november 05, 2011

Vallnäset


Ett hus som verkar vara övergivet sedan ganska lång tid - detta är tillhörande uthus


Längst till höger en intressant dörr


Precis som vi trodde, här är dasset


En sista blick över axeln innan vi drar vidare

/Larsson/

Rangsjön igen


Vid en annan sommarstuga vid Rangsjön fann vi detta sagolikt vackra dass


Frigolitsits och konst på väggarna


"Den gamle tjuren blickar ut över sina marker" skulle vi kunna kalla denna oljemålning


Lokalpatriotiskt med en bild på Junsele kyrka


Vi kan inte göra annat än att ge överbetyg åt detta dass

/Larsson/

Rangsjön


En sommartuga vid Rangsjön har detta uthus


Den vänstra dörren är den rätta


Modern interiör med frigolitsits och spegel


en spegel som återger spottaren i aktion


Hygienhörnan

/Larsson/

Skirsjön


Badplatsen vid Skirsjön har ytterligare ett dass, helt säkert byggt senare än det andra. Helt lätt är det inte att ta sig till det eftersom markberedning har skett och man får kryssa mellan plogspåren.


Troligen icke ett verk av Skirsjö-mästaren


Föredömligt ren och enkel interiör


Vackert handarbete i locket


Dubbla stängningsanordningar på utsidan


Bätrring av färgen har skett, litet halvhjärtat.

/Larsson/

Skirsjön


Vid badet vid Skirsjön, på en föryngringsyta (ett kalhygge) står detta nästan unika dass. Tack till Gittan vars tips ledde till denna upptäckt. Jömför med ett dass vid Kvarnmyran. Det är helt klart samma mästare som ligger bekom detta. Låt oss kalla honom Skirsjö-mästaren.


Den unika utkragningen ovanför dörren är tydligen mästarens signatur


Färgen har flagnat så dasset har förmodligen åtskilliga år på nacken


Än står det nog några år


Dörren är svår att öppna på grund av sättningar i konstruktionen


Interiören klassiskt enkelEn närbild på dassets övre del


Åren har tärt på nedre delarna


En baksida.

GPS-koordinater:
63.50.51
16.37.03

Joesphzohn - bygg!

/Larsson/

november 01, 2011

Åter till Övra


En grånad tillbyggnad till en grånad utelänga


Vana ögon ser naturligtvis att det är ett dass


Här satt man med sidan mot dörren men den nu starkt fukt- och mögelskadade interiören lockar icke till sittning


Något för Josephson att bygga?

/Larsson/

Övra igen


Vid ett grånat ödehus finns detta vackert röda dass


Ett dass med plats för en bisittare


Den vackra gjutjärnskaminen står nog bara där som prydnad


Inga bortklemande nymodigheter som frigolitsitsar här!

/Larsson/