april 23, 2011

Resterna av "a family two-holer"
I innersta Ångermanland ligger denna sorgliga rest av ett tvåmannadass slängt bakom en lagård. Så förgår all världens härlighet.


/larsson/

Inga kommentarer: