april 07, 2011

Skoldass i Tjäl

Vid den numera nedlagda skolan i Tjäl i Ångermanland finns detta segregerade skoldass, med separata ingångar för lärare, flickor och pojkar. I väggen mellan flickornas och pojkarnas avdelningar hade någon borrat titthål som sedan täckts, förmodlgen av vän av seder och ordning, med blyåplåtar- Dessa har åter penetrerats. Stor kunskapsiver i anatomi torde kunna anses ligga bakom detta.
Överst ses interiören av flickornas avdelning


1 kommentar:

Stefan Jansson sa...

Inte så dassig blog det här.