augusti 02, 2009

Långvinds bruk, Hälsingland

Ett kyrkdass månne? Förråd till vänster- hemlighus till höger. Smidigt, vackert och allt man behöver. Kanske inte så unikt. Men som vi brukar säga; alla skithus ska spottas någon gång under dess livstid.




Spottat av jansson