maj 27, 2011

Övra kapelldass


Det vackra kapellet i Övra, uppfört 1894, tjänstgjorde också som skola och bottenvåningen var lärarbostad,Ett rejält dasshus hört till
De tre dörrarna på långsidan leder in till enkeldassPå kortsidan finns ett dubbeldass samt en dörr med ett urtymme med okänd funktion


Dubbeldasset är utrustat med två pappershållare, Ingen risk för konflikter alltså


-Kortsidan - högra dörren leder till tvåhålsdasset


/Larsson/

Inga kommentarer: