september 19, 2012

Västergensjö

 
Vid en gård som inte förefaller vara alltför frekvent bebodd finns en lagård i höggradigt förfall. Ännu kämpar det vidhängande dasset mot tidens tärande tänder

 
En skönhetssyn i grå och rosa nyanser med lättta inslag av mögelgrönt

 
Vegetationen rycker närmare och blir allt högre

 
Men inne i dasset härskar ännu den frid som endast kan sökas i ett riktigt lagårdsdass

 
Visserligen har sittbänken fått en kraftig tillbakalutning men att det är ett dubbeldas framgår tydligt

 
Mössen har modifierat toarullen

 
Till slut, en sidovy.
 
/Larsson/