maj 21, 2013

Nydass Holm

 
Istället för det lutande dasset har man uppfört ett nytt

 
Låst för obehöriga

 
En vy från baksidan
 
/Larsson/

Inga kommentarer: