maj 21, 2012

Fritidshusdass i Lövsjö


Diskret placerat bakom ett annat uthus står det omålade dasset


En skönhetssyn som får oss att rycka närmare


Den öppnade dörren ger inblick i ett trärent dass


Frågan är om stunden här kan bli en ren avkoppling med tanke på de hyresgäster som flyttat in i huset


Vi tycker dock om det fina trälocket


Baksidan - men nog har väl tunnan gjort sitt?

/Larsson/

Inga kommentarer: