maj 27, 2012

Styttingarna tredje gången gillt?

Nu har jag sorterat i fotoalbumet och gjort i ordning ytterligare ett dass från Styttingarna. Denna gång väljer jag att göra presentationen tvärtom. Vi börjar inne i det allra heligaste och drar oss sedan långsamt tillbaka och låter platsen omslutas av glömskan.


Dassets inre visar på att ägaren övergivit anläggningen. För länge sen.


Bäst att stänga dörren.


Byggnaden lutar sig lätt bakåt och hoppas på att knopparna ska slå ut och dölja eländet bakom barmhärtig grönska. Den yttre miljön låter oss förstå att det var en tid sedan detta var i bruk.


Resten av huset är just det - bara rester.


red spottade detta

Inga kommentarer: